De voorleesactie is een effectieve en laagdrempelige manier:

  • Voor volwassenen en kinderen om, aan de hand van het voorlezen, in gesprek te gaan over hoe we samen beter met de aarde om kunnen gaan.
  • Voor kinderen om na te denken en mee te denken over problemen, uitdagingen en oplossingen op dit vlak.
  • Om de volgende onderwerpen tastbaar te maken, zoals:
    • Samenwerken aan een duurzame toekomst – jong en oud.
    • Kinderen hebben een stem en we moeten hun belangen serieus nemen.
    • Heel Nederland ziet dat kinderen en besluitvormers hierover in gesprek zijn en samen aan de slag gaan.